Umpasa dalam Rangkaian Perkawinan Adat Batak Toba: 2. Marunjuk

Forums Batak Bahasa dan Sastra Umpasa Umpasa Toba Umpasa dalam Rangkaian Perkawinan Adat Batak Toba: 2. Marunjuk

 • This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated by .
Viewing 0 reply threads
 • Author

  Posts

  • #7226

   Hasiholan Sinaga

   Moderator
   @batakpewarisnusantara76

   Acara marunjuk merupakan acara puncak setelah kedua pengantin diresmikan perkawinannya di hadapan pemuka agama dan pejabat kantor catatan sipil (pada masa sekarang ini).

   Setelah makan bersama dengan para undangan, unsur Dalihon Na Tolu serta pemuka adat lain
   dari kedua belah pihak mengadakan percakapan atau marhata. Pemberian ulos kepada pengantin dan sambutan diiringi dengan umpasa dari para kerabat dan handai tolan sebagaimana diatur dalam Dalihan Na Tolu. Isinya beragam, yang dalam penulisan tesis ini akan dibicarakan secara tersendiri.

   Kerabat hula-hula .misalnya, menuturkan harapannya melalui berikut ini:

   Siboan tua ma bom i tu bagasan huta
   Jala siboan tondi tujabu

   Artinya:
   Kiranya sang putri membawa tuah ke kampung
   Serta membawa roh ke rumah

   Kerabat Pengantin Pria:

   Badanmu na so ra sirang
   Tondimuna sai marsingomgoman

   Artinya:
   Badan kalian (semoga) tidak akan bercerai
   Rob kalian selalu saling rangkul

   Harapan kelanggengan pernikahan sudah semestinya ditunjang oleh kesehatan raga sebagaimana diutarakan dalam umpasa:

   Sai haras ma hamu antong
   Sai tongka panahit-nahiton

   Artinya:
   Sejahteralah hendaknya Anda
   Terhindar dari sakit penyakit.

   Harapan kelanggengan pernikahan sudah semestinya ditunjang oleh kesehatan raga sebagaimana diutarakan dalam umpasa:
   Sai haras ma hamu antong
   Sai tongka panahit-nahiton

   Artinya: 
   Sejahteralah hendaknya Anda
   Terhindar dari sakit penyakit.

   Agar mempelai beroleh keturunan:
   Sai tibu ma hamu paabing anak
   Jala tibu mangompa baru
   Artinya:
   Segeralah Anda menmang putra
   Segera pula menggendong putri

   Semangat memiliki keturunan bagi masyarakat Batak Toba:
   Anak periris
   Bom pe torop
   Artinya:
   Putra berderet
   Putri juga banyak

   Keturunan yang diidam-idamkan itu, selain banyak, juga diharapkan menjadi anak yang bijak dan dapat menghindarkan atau melumpuhkan niat jahat musuh:
   Martorop mahamu maribur
   Matangkang majuara
   Artinya:
   Banyak dan menyebarlah keturunan(mu)
   Bijak serta cendekia

   Keluarga besar sebagai sumber daya manusia kelihatan secara mencolok:
   Maranak marboru ma hamu sampulu pitu
   Luhut ma i angka na gompis jala na bolon-bolon
   Artinya:
   Beroleh putra dan putri sebanyak tujuh belas
   Semuanya sehat dan lincah serta besar-besar

   Agar punya anak Banyak:
   Maranak sampuluh pitu
   Marboru sampulun onom
   Artinya:
   Punya anak lelaki 17
   Punya anak perempuan 16

   la gabe maradongkon hula-hula
   Songon ni ma dohot boruna
   Artinya:
   Jika hula-hula telah beroleh hagabeon
   Demikian juga hendaknya boru

   Sal tangkas ma hamu saurmatua
   Sahat rodi pairing-iring pahompu
   Artinya:
   Semoga hidup Anda panjang usia
   Hingga menuntun-nuntun cucu

   Sahat tu na marnono marnini
   Artinya:
   Semoga hidup Anda panjang usia dan beroleh cucu
   Hingga berbuyut dan bercicit

   Rap leleng ma hamumangolu
   Huhut rap saurmatua
   Artinya:
   Kiranya Anda panjang usia
   Hingga saurmatua

   Denggan ma hamu marsianju-anjuan
   Asa saut gabe jala saurmatua
   Artinya:
   Hiduplah rukun dan saling ayom
   Agar bahagia dan saurmatua

   Sahat ma hamu leleng mangolu
   Dihaliangi angka pahompu
   Artinya:
   Kiranya Anda hidup hingga panjang usia
   Dikelilingi banyak cucu

   Tu lelengna hamu mangolu
   Rodi na sarsar uban di ulu
   Sahat tu na pairing-iring pahompu
   Artinya:
   Semoga Anda hidup panjang umur
   Serta di kepala uban bertabur
   Hingga menuntun-nuntun cucu

   Gabe do hamu jala saurmatua
   Asal ma sai marsada ni roha
   Artinya:
   Anda pasti bahagia panjang usia
   Jika selalu seia skata

    

   Sumber:
   S.R.H. Sitanggang
   TRADISI UMPASA SUKU BATAK TOBA DALAM UPACARA PERNIKAHAN
   Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
   Jakarta – 1996

   Marunjuk - Pesta adat Batak Toba
   Marunjuk – Pesta adat Batak Toba Mangulosi (photo: Istimewa)

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.

Forums Batak Bahasa dan Sastra Umpasa Umpasa Toba Umpasa dalam Rangkaian Perkawinan Adat Batak Toba: 2. Marunjuk

Sejarah Batak