Sidang/Rapat/Pengadilan Adat Batak: Surat Pengaduan Di ari 13 lalu tu 16 September 1929

Au Ja Tiangsa sian sihepeng, kuriah Panyabungan Tonga ro tu adopanta sasu dena namora-namora on, mangkoloskan bope mangaduhon pardangolanku

Read more

Nasution Diantara: Pulungan, Pohan, Batara Pinayungan Bahagian 2

Dia menyebut Sibaroar adalah anak seorang Wanita Bunian (yang tak terlihat) dengan Sultan Iskandar Muda di Singkuang Batang Gadis, tempat itu disebut Si ambil itu di sebut Boru Si ambil.

Read more

Mandailing dalam Tinjauan Pustaka

Mandailing dikenal sangat luas dan besar saat ini, tetapi kebesaran Mandailing itu telah membuat lupa sebagian kaum Mandailing sejarah aslinya,

Read more