Sidang/Rapat/Pengadilan Adat Batak: SURAT PENGAKUAN – 15 November 1929

SALINAN. SUBAT PENGAKUAN.0125

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Danau Marambe terletak di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat. Danau ini sangat indah, hijau dan asri dengan luas genangan ± 20 hektar.
Danau Marambe terletak di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat. Danau ini sangat indah, hijau dan asri dengan luas genangan ± 20 hektar. (photo: Andiny Husnul https://andinyhusnul.wordpress.com/)
  1. Baja Batangari
  2. Mangaraja Bintjaran
  3. Sutan Abidin
  4. Sutan Kadatuon

Pihak yang mendakwa

Dan

Kutom wakil dari familienya pihak yang terdakwa semuanya tinggal di Barbaran Julu, telah sama-sama suka terima perdamaian yang diperbuat kepala-kepala kuria Penyabungan Tonga bersama natoras2 adat Barabaran Juru dari hal perselisihan kami dari perkara perumahan dan rumah

Bagaimana pendapatanya yang memperbuat perdamaian tersebut kami sama-sama terima dengan tiada pendakwaan atau perkara antara salah satu kami tersebut.

Panyabungan Tonga 15 November 1929.

Oleh kami yang tersebut.

  1. g. Raja Batangari „
  2. Mangaraja Bintjaran.
  3. Sutan Kadatuon.
  4. Sutan Abidin.
  5. Kutum Nasution

 

Voor eensluidend SALINAN.

De Assistent Demang van Penyabungan

w.g. Onleesbaar

 

 

Sumber: MEDEDEELINGEN  SERIE B No. 6: Nota omtrent de inlandske rektsgemeenskappen in het gewest Tapanuli, Penerbit: Koninklijke Bibliotheek -1929

Bagikan:

Leave a Reply