Sidang/Rapat/Pengadilan Adat Batak: Sabtu tanggal 28 Mei 1927

SALINAN No. 1. Rapat Adat Luhat Angkola dan Sipirok serta Batangtoru bersidang de Padangsidempuan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 1927 memereksa perkara: Baginda Sinomba kepala-kepala kampung Pagaran Bujur contra Mangaraja Panji Porang dan Malim Marajo, masing masing kepala-kepala ripe di Padang Bujur.

MULO Padang Sidempoean cikal bakal SMP N 1
MULO Padang Sidempoean cikal bakal SMP N 1 (photo: http://akhirmh.blogspot.com/)

Sebelum Rapat bersidang buat memereksa perkara mereka ini, Baginda Sinomba mintak supaya Lid Baginda Raja Oloan ditulak menjadi Lid, kerna dianya turut jadi Lid memeriksa ini perkara pada Rapat Adat Sipirot, dan Malim Marajo serta Mangaraja Panji Perang minta supaya Lid Sutan Soripada juga ditulak, kerna dianya berkaum dengan Baginda Sinomba, Raad terima permintaan kedua belah fihak dan Lid 2 yang tersebut ditulak dalam perkara ini. Kemudian Rapat bersidang dan kedua belah fihak yang berperkara ada hadlir, vonnist Rapat Adat Sipirok dd. 3/12-’26 dalam perkara mereka itu dibacakan dan Baginda Sinomba menerangkan lagi, bahwa sebetulnya vonnist itu ada berlainan dengan keputusan dari Rapat Adat Sipirok dan dia bukan menerima keputusan itu. Dari itu dia mintak supaya vonnist Rapat Adat Sipirok dirombak lagi Baginda Sinomba menerangkan, bahwa dianya bukan dakwa lagi pada Mangaraja Panji Porang kerna dianya telah berhak memperbuat seperti tersebut dalam vonnist Rapat Adat Sipirok, sebab dianya telah saya dan Raja Panusunan di Sipirok pajae padanya, dari itu sekarang saya hanya, dakwa pada Malim Marajo yang tidak memberikan tok-tok dan bahagian daging lagi pada semua kepala-kepala , ripe dan natobang serta waktu kematian bapaknya terdakwa, menyebapkan dianya merusakkan Adat dalam kampung kami dan dianya belum dipajae Malim Maraja.

Yang terdakwa menerangkan waktu matinya bapak saya, betul menurut katerangan saudara2 saya dengan satahu saya juga, bahagian kepala-kepala ripe dan natobang dari hasuhuton yang lain, tidak diberikan kerna menurut keputusan Rapat Adat Sipirok tanggal 3/12-’26 kami telah memperbuat demikian. Kerna tidak ada lagi yang mereka akan terangkan, mereka kedua belah fihak di suruh keluar dan Rapat menimbang dan memutuskan serta sebentar itu diberitahu pada mereka kedua belah fihak:

 1. Vonnist rapat adat Sipirok dirombak
 2. Dakwa Baginda Simomba pada mangaraja Panji Porang ditulak, kerna menurut pengakuannya Baginda Sinomba sendiri, Mangaraja Panji Porang telah dipajae dan tidak didawanya lagi
 • Malim Marajo dihukum membayar sintjal 1 ekor kerbou, kerna mengadatkan yang bukan adat Batak (tidak memberikan bahagian kepala-kepala ripe dan natobang dalam kampung Pagaran Bujur) dan musti dibayar dalam tempo 3 X 7 hari.

 

Padangsidimpuan, 28 Mei 1927.

De President van de Rapat vd.

 1. (w.g.) St. Lubuk Ra ja De Griffier
 2. (w.g.) Sutan Maredan

Leden (Anggota):

 1. g.: Sutan Naga wd. k. kuria Marantjar
 2. Garga Pinanjugan k. kuria Losungbatu
 3. S. Martua Bulung k. kuria Pasau
 4. Dilaut kepala-kepala kuria Baringin
 5. Soritua kepala-kepala kampung Parsoriminan
 6. Diatas kepala-kepala kampung Sialagundi
 7. Manaon kepala-kepala kampung Panobasan Lombang.

 

Sumber: MEDEDEELINGEN  SERIE B No. 6: Nota omtrent de inlandske rektsgemeenskappen in het gewest Tapanuli, Penerbit: Koninklijke Bibliotheek -1929

Bagikan:

Leave a Reply